Studentene ved siden av det digitalt gjenskapede første monumentet. Foto Andreas Pedersen

295 år med monumenter

Stedet hvor Karl XII falt har vært og er enda mye omdiskutert. Siden det første monumentet kom til i 1723 har hele syv monumenter blitt reist og fjernet på Fredriksten festning, alle på forskjellige steder. Denne våren har tre studenter fra Høgskolen i Østfold fordypet seg i monumentenes historie.

Piotr Kamil Mizera, Fredrik Markento Torgersen og Mustafa Numic studerer alle tredje året på høgskolens bachelorstudium i ingeniørfag – data: «Vi har jobbet som gruppe gjennom tre år, og synes vi jobber veldig bra sammen.» forteller Piotr Kamil Mizera, som denne våren har satt seg inn i monumentenes historie.

«Oppdraget vi fikk fra Østfoldmuseene var å lage en applikasjon som kunne vise 3D-modellerte monumenter reist til minne om Karl XII. Rent teknisk er hovedfokuset vårt på gps-lokalisering, 3D-modellering, brukertesting og å skrive kode.»

Nye formidlingsformer
Teknikken som brukes kalles AR – Augmented Reality, eller utvidet virkelighet som det kalles på norsk. AR går ut på at man bruker bilder for å la brukeren oppleve 3-dimensjonale objekter, eller en 3-dimesjonal verden som ikke finnes. Disse teknologiene har vært kjent lenge, men bruksmulighetene og tilgjengeligheten for folk flest har eksplodert i nyere tid. Mye på grunn av dagens smart-telefoner.

«Monumentene som skal være med i denne applikasjonen, er bare bevart til en viss grad. Dette kommer av at de har blitt flyttet eller fjernet i løpet av tiden etter Karl XIIs fall. AR er et fint verktøy for å gjenskape det som ikke finnes lengre», forklarer Fredrik Markento Torgersen.

Spurte publikum
Som et ledd i utviklingen av applikasjonen har studentene også fått råd fra Haldens befolkning: «Vi gjennomførte en spørreundersøkelse og en brukertest på Fredriksten festning. De som deltok var tilfeldige turgåere og andre besøkende», sier Mustafa Numic. «Vi stilte de flere spørsmål om hvilket forhold de hadde til mobil-apper, og om de kjente til Karl XII.»

Svarene studentene fikk på spørreundersøkelsen kunne avsløre at ikke alle som besøker Fredriksten kjenner til årets «jubilant». På spørsmålet «Er du kjent med historien til Karl XII» svarte hele 50% at de bare hadde hørt navnet. 20% hadde aldri hørt om ham.

Kjenner ikke Karl XII
«At 70% av de besøkende ikke kjenner til Karl XII er jo en spennende utfordring for oss!» sier Andreas Skauen Pedersen, formidler ved Halden historiske Samlinger. «Vi vet jo at haldenserne kjenner sin historie, men med så mange besøkende som festningen får hvert år er det kanskje ikke så rart at ikke alle får det med seg?»

Andreas kan fortelle at de besøkende vil få flere sjanser til å bli bedre kjent med Karl XII i løpet av 2018: «Vi åpner vår nye utstilling om den store nordiske krig og kongens død her på Fredriksten 1. juni. Utstillingen har fått navnet Det store fallet. I tillegg kommer Karl XIIs sti, der skilt her på festningsområdet vil fortelle turgåere om noen av menneskene som levde den gangen.»

2018 står i Karl XIIs tegn, og Halden historiske Samlinger har i år mange prosjekter knyttet til 300-års markeringen av den svenske krigerkongen, studentprosjektet er et av dem: «Vi håper vi kan lansere appen i løpet av høsten, da blir det jo flere markeringer av Karl XII, og samarbeid mellom mange aktører i byen.»

Appen viser alle monumentene med omtrentlig plassering. Foto skjermdump fra applikasjonen
Ikke alle monumentene er like enkle å plassere, som for eksempel trekorset fra 1788. Foto skjermdump fra applikasjonen, Fredrik Torgersen
Det fjerde monumentet ble reist i 1860, en sideplate er bevart og kan sees på Fredriksten museum. Foto Fredrik Torgersen
Det femte monumentet med general Ræders granittkule. Kulen er bevart og kan sees ved bakeriet nederst i festningen. Foto skjermdump fra applikasjonen