Ved bruk av et mobilt sagbruk ble tømmeret til brukbare materialer. Foto: Steinar Helgesen, Østfoldmuseene
Ved bruk av et mobilt sagbruk ble tømmeret til brukbare materialer. Foto: Steinar Helgesen, Østfoldmuseene

Flotte furutrær vil bli materialer til stabbur

Stabburet på Berg bygdetun er i dårlig forfatning og flere av bunnsvillene er knekte. Stabbene de står på må også skiftes. Ut fra det må stabburet etter hvert flyttes til side av sikkerhetsmessige hensyn.

Prosessen er begynt med felling av trær som av hensyn til husene på bygdetunet måtte tas ned. En del av tømmeret skal brukes til nye bunnsviller og til nye stabber. Øvrig tømmer som er egnet er nå ved god innsats fra Driftsavdelingen i Østfoldmuseene kløyvd til materialer på stedet.

Mobilt sagbruk til nytte

Noen av de store furutrærne på området er nå felt fordi de har stått for tett på og vært til skade for bygningsmassen på området. Traktor med vinsj og et mobilt sagbruk var leid inn og til god nytte i jobben. Materialene vil bli til god nytte til forbedringen av stabburet.

Reparasjonen med stabburet vil begynne etter hvert. Grunnen er den at det er i dårlig forfatning. Slik det nå framstår, står det i fare for å kunne gli ut og velte,  – noe som vil kunne innebære en alvorlig risiko for folk som ferdes på tunet. Stabburet vil bli løftet til side for så å kunne arbeide videre i fred og ro med å utbedre skadene på bygningen.

Tømmeret er nå furuplanker. Sven Søderberg fra Østfoldmuseenes driftsavdeling overvåker prosessen. Foto: Steinar Helgesen, Østfoldmuseene
Tømmeret er nå furuplanker. Sven Søderberg fra Østfoldmuseenes driftsavdeling overvåker prosessen. Foto: Steinar Helgesen, Østfoldmuseene

Klikk på bildene ovenfor for å lese bildetekstene.