Faner som er i god stand og som er festet på stang rulles på papprør - her rulles fanen fra Fredrikshalds Borgerkorps - antagelig fra slutten av 1800-tallet. Rørene henges i egne skuffer på magasinet. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.
Faner som er i god stand og som er festet på stang rulles på papprør - her rulles fanen fra Fredrikshalds Borgerkorps - antagelig fra slutten av 1800-tallet. Rørene henges i egne skuffer på magasinet. Foto: Hilde S Krogstad, Østfoldmuseene.

Faner på flytt og i formidling

Alle fanene som tilhører Halden historiske Samlinger er i det siste blitt flyttet til Østfoldmuseenes fellesmagasin Trollull på Mysen. Fanesamlingen omfatter 98 faner fra lag og foreninger, blant annet sangforeninger, skoler, avholdslag, bedrifter, håndverksforeninger samt noen militære faner. Konservator og samlingsansvarlig ved Halden historiske Samlinger, Lillian Nyborg og magasinsansvarlig Hilde Serine Krogstad har brukt mye tid i flytteprosessen men nå er de i mål.

Fanene har de siste årene blitt registrert i Primus (museenes gjenstandsdatabase) og fotografert. Les mer om fanene og flytteprosjektet her.

En av alle de fanene som nå er blirr sent fra Halden til Mysen er en fane av Norsk gardinefabrikk. Historien til den blir fortalt i serien Månedens gjenstand, mai 2016.