Mysis relicta
Mysis relicta er en av artene man finner i Haldenvassdraget. Foto: I. Spikkeland

Rapporter: Biologisk overvåkning 2016

I forbindelse med arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget er Kanalmuseet, over flere år, blitt engasjert av Vannområde Haldenvassdraget for å gjennomføre undersøkelser av bunndyr i bekker og elver. Hensikten med undersøkelsene er å se om de tiltakene som gjennomføres har gitt en forbedring av miljøtilstanden i vassdraget.

I tillegg til bunndyrundersøkelsene gjennomfører også Kanalmuseet kartlegging av istidskreps i de store innsjøene i Haldenvassdraget. Biolog Ingvar Spikkeland er faglig ansvarlig for disse prosjektene.

 

Les rapport om Istidskreps i Femsjøen her: istidskreps-i-femsjoen-2016

Les rapport om overvåkning i bekker og elver her: rapport-biologisk-overvakning-av-haldenvassdraget-2016h

Ta gjerne kontakt for tilgang til tidligere rapporter fra Haldenvassdragets Kanalmuseum.