Trompeten fra kampen på Kirkebøen påsken 1716 er bevart og forteller historien om mennesker og krig. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

8. april 1716 – et krigsbytte og lyden av frykt

Påskeuken 1716 ble alt annet enn en stille uke helt sør i Idd, på grensen til Sverige. Dagen før skjærtorsdag, onsdag 8. april, angrep en norsk samling av soldater og frivillige den svenske vaktposten ved Enningdalens bro. Etter det som kalles kampen på Kirkebøen gård lå 18 døde igjen – 16 svensker og to nordmenn. En av dem var klokkeren Ole Svendsen Bakke, som raskt ble omformet til helt.

Ikke bare fikk nordmennene en ny helt denne dagen. Blant krigsbyttet var det viktigste og mest forgjengelige i samtiden hester, våpen og proviant, men en gjenstand har overlevd frem til nå. Den erobrede svenske trompeten er en av de mest symboltunge minnene etter krigshandlingene i 1716. Trompet var sammen med pauker viktige signalinstrumenter i felt, og ble heftig brukt i barokkens musikk ved både oppstemte og nedstemte anledninger. I denne sammenhengen gjelder begge.

Trompeten havnet hos krigsveteranen Bent Eskildsen i Tistedalen, og etter en tur innom Universitetets Oldsaksamling kom den tilbake til Halden og Haldens Minders samling. Tidlig fikk den en inngravert tekst, der det blant annet står «Dimmeluge 1716». Dimmeluken betyr nettopp den stille uken før påske, da kirkeklokkene skulle ha en dempet klang ved hjelp av kolv av tre (dymbill) i stedet for metall. Til alt overmål kalles enkelte steder onsdag før påske klokkeonsdag, fordi kolven var bundet fast så klokken ikke hadde lyd.

Døden som sonoffer
På akkurat denne dagen falt altså klokkeren på Idd. Om folkene rundt i anledning den forestående påskehøytiden gjorde seg religiøse parallelltanker om døden som sonoffer, får vi kanskje aldri vite, selv om vi kan ane. Guds forsyn viste seg jo ved seieren, i følge innskriften – «Og Gud det ga de seier fikk». På sett og vis sikret også klokkeren seg både oppstandelse og evig liv: Æresbegravelse, minnestrofer, monument og heder i tradisjonen og historien.

Men hvor kom trompeten fra, hvem laget den og hvor vanlig er instrumentet? Og er det egentlig noen grunn til å sette det i en ærerik sammenheng? Følger vi inngraveringen er dette Seiers løn ved Kirkebøen. Historien har etter alt å dømme minst en illevarslende vri.

Lær mer og se trompeten i vår nye utstilling Det store fallet som åpner på Fredriksten 1. juni.

Inskripsjon på trompeten. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger