Olavs hall og hovedinngangen til Borgarsyssel Museum

Et helårsåpent formidlingstilbud – ingen offentlig park

Borgarsyssel Museum er et helårsåpent formidlingstilbud og ingen offentlig park. Det stilles strenge faglige krav til forvaltere av vår felles kulturarv, og ansvaret ligger på Østfoldmuseene som profesjonell driver. Tilgjengeliggjøring av samlinger, inkludert de antikvariske bygningene,  må balanseres opp mot hensynet til vern. I museenes mandat ligger at de skal forske på egen samling, formidle ny kunnskap og forvalte de kulturhistoriske verdiene. Dette jobbes det nå mer planmessig med enn tidligere, og Borgarsyssel Museum bruker alle sine ressurser til dette arbeidet.

Hvem bruker oss?
Med Olavs hall har Borgarsyssel museum blitt et helårsåpent museum med nye utstillinger. Besøkstallene har økt betydelig ( 22.751 i 2016) , og ikke minst tar museet nå imot langt flere skoleelever enn tidligere. Vi opplever stor interesse fra frivillige som ønsker å bidra, og stadig flere aktører henvender seg til oss og vil samarbeide faglig for å utvikle stedet og gjøre arenaen mer attraktiv for et bredere lag av befolkningen.

Hvorfor tar vi inngangspenger?
Museet må skape aktiviteter hvor flest mulig involverte betaler for seg slik at vi kan dokumentere avgiftspliktig omsetning. Dette sikrer vår rett til momsfradrag som er avgjørende for våre driftsbudsjetter.
Slike krav til egeninntjening er pålagt alle museer i landet som mottar offentlige tilskudd. Det er altså en forutsetning for videre drift av museene at de tar inngang og sikrer seg inntekter på bruken av arenaene.

Hvorfor er portene stengt når museet ikke er åpent?
Borgarsyssel Museum opplevde, dessverre over flere år, hærverk, branntilløp, innbrudd og annen uønsket aktivitet på museumsområdet utenfor ansattes arbeidstid. Dette belastet budsjettene og var også i strid med kravet til vern. Nå når adgangen til området er regulert, kan ressursene gå til langsiktig vedlikehold og tilgjengeliggjøring slik at publikum opplever at friluftsmuseet tar seg bedre ut, og at det blir et bedre sted å være. Østfoldmuseene vil sikre at Borgarsyssel Museum ikke forblir en passiv kulisse i fare for å forvitre, men en aktiv arena som også gir mening for kommende generasjoner.

Hva ønsker vi å tilby framover?
Det planlegges levendegjøring av historien og flere aktiviteter. Publikum vil få oppleve bedre belysning i husene, lettere kunne ta seg rundt i husene på egenhånd, få bedre informasjon og lære mer om livet i husene de besøker. Museet ønsker å trekke til seg nye brukergrupper og styrke samarbeidet med frivillige.

Hvordan få billigere inngang til museet?
For alle som ønsker å besøke museet ofte anbefales vårt Museumskort som gir fri adgang til Borgarsyssel Museum og alle våre andre museer i Østfoldmuseene et helt år fra kjøpsdato. Det koster bare kr 250 for voksne og 75 kr for barn og kan dessuten være en hyggelig gave å gi bort. Museumskortet gjelder vanlig museumsbesøk og ikke på større arrangementer som Smaalensmarken, Barnas dag eller Jul på Borgarsyssel der museet har egne billettpriser. Ei heller på arrangementer i ekstern regi/eksterne samarbeidspartnere (foredrag, konserter o.l.).

Ønsker du å komme på kaffe og slå av en prat?
Olavs hall har fått egen kafé. Der kan publikum komme å få en enkel billig lunsj eller en kopp kaffe med et kakestykke til. Besøkende som bare ønsker å handle i kafeen eller museets museumsbutikk, kan gjøre dette uten å betale inngang til museet. Om man ombestemmer seg og ønsker en tur i tårnet, se utstillingen i Olavs hall eller besøke friluftsmuseet løses billett i kassen etterpå.

Ønskes omvisninger i friluftsmuseet utenom museets åpningstid, eller spesielt tilrettelagt besøk for en gruppe, er det bare å ta kontakt med museet. Send epost til:  linkjo@arkiv2.ostfoldmuseene.no 

Du kan også kontakte oss pr. telefon 69115650 (sentralbord) eller også via sosiale medier #ostfoldmuseene