Morten Aabø og Hege Steen Langvik, glade over å endelig være i gang med flytteprosjektet! Foto: Christine Lande

Nå er vi endelig i gang!

Onsdag 20. april satt vi i et internt møte inne på Fredrikstad Museums kontorer i Tøihuset, Gamlebyen, da konservator Hege Steen Langvik kom inn og annonserte: «Nå er vi i gang! Nå må dere komme å se! Og dere må hjelpe å bære!»
Vi så gjorde og det vi så var vel verdt et avbrutt møte – for det var nemlig starten på en forflytting av museumsgjenstander som lenge har vært nødvendig for å sikre bedre bevaring av disse.

Det er med stolthet vi nå kan vise bilder av våre flinke konservatorer i aksjon, hvordan de får ting til å skje med god planlegging og kreative løsninger for frakt av gjenstander ut av  gamle bygg fra 1600-tallet. Tømmingen av Grunnmurede Proviantmagasin er en del av Østfoldmuseenes ETAPPE-prosjekt, og hos Fredrikstad Museum er det konservator Hege Steen Langvik og konserveringstekniker Morten Aabø som jobber med dette.

Her følger en kort beskrivelse av prosjektet:
Samlingsavdelingen i Østfoldmuseene-Fredrikstad museum er i oppstartfasen på et større prosjekt med opprydding i egne samlinger, kalt ETAPPE, hvor tømming av Grunnmurede Proviantmagasin er en av delprosjektene. Vi omrokkerer nå på rekkefølgen av delprosjektene og framskynder denne flyttingen da leieavtalen med Forsvaret snart går ut.

Målet med ETAPPE-prosjektet er å flytte ut av våre gamle og ikke tilfredsstillende magasiner. Vi skal samle gjenstandsamlingene på færre steder for å få bedre oversikt og kontroll. Alle gjenstander skal registreres og lagres på magasiner hvor luftfuktigheten og temperaturen er tilpasset de forskjellige materialene.

Grunnmurede Proviantmagasin var i mange år museets hovedmagasin. Det er dessverre ikke klimastyrt eller tett. Vi har problemer med støv, mugg, borebiller, sikkert møll også uten at vi har sett noen, der finnes fuglemøkk og kattemøkk. I tillegg er det, som mange andre gamle museumssamlinger, problematikk rundt tidligere insektssanering med bruk av kjemikalier.

Siden magasinet ligger i Gamlebyen var det lett for tidligere museumsdirektører å ringe til Kommandanten i Gamlebyen og få hjelp av en tropp soldater til å bære gjenstander opp de bratte trappene til magasinet. Der oppe står det nå magasinkomfyrer, kakkelovner, støpejernsovner, maskiner, svære kister, sofaer og mye annet. Vi har litt av en jobb med å få alt dette ned og ut igjen!