Dorothea Fogt, utsnitt. Foto: Blomqvist Nettauksjon

Dorothea hjem på kvinnedagen

Vi har fått et nytt øyenvitne til begivenheter i Haldens historie for 300 år siden. Hun ser på oss bak et dramatisk draperi med en spørrende mine – hun også? – under krøller og blomster i håret. På selve kvinnedagen er det bestemt: Dorothea skal hjem.

300-årsmarkeringen av 1718 nærmer seg. Halden historiske Samlinger er opptatt av å finne nye vinklinger på gammel historie, og graver ekstra for å stille de riktige spørsmålene. Ett av dem er kjønnsbestemt: Hva med kvinnene i vår lokale historie, enn si under krigshandlingene?  Svarer vi på spørsmålene på en ny måte, bidrar vi med ny kunnskap. En av de mytologiserte haldenheltene, Hans Colbjørnsen, var gift to ganger, først med Dorothea Fogt, etterpå med Karen Stang. De har også plass i historien i kraft av seg selv, ikke bare gjennom ham.

Dorotheas synsvinkel
Fru Dorothea var av velstående haldenfamilie i tre generasjoner. Hun var haldenser, ikke mannen. Dorothea var født i 1680 som datter til tolleren Ernst Nielsen Fogt og Johanne Bjørn, som var barnebarnet til Niels Meng, og arvet eiendommer etter dem. Det betyr at da Dorothea giftet seg med Hans, gikk råderetten på hennes gods og gull over til ham, etter datidens lov. Det betyr at det var hun som satt igjen med angsten da Hans midt i en beleiret by oppsøkte kongen for å sikre kvinner og barn – de som til og med var evakuert til hennes arvegård Eskeviken.

Det betyr at det også var hennes bolig som brant ned, som en av de første 4. juli 1716. Spurte noen henne om hva hun syntes? Det betyr at det var hun som fikk en skadet mann tilbake fordi han etter å ha blitt tatt til fange av svenskene lot som om han var truffet av en kule, og hoppet i Tista for å svømme bort. Visste hun om det? Det betyr at det var hun som ventet hjemme da Hans dro til København for å tale haldensernes sak. Fikk hun noe fint fra Kongens by?

Historien slår tilbake
Mens Hans etter dette fikk ærestitler og plass i historien, dør Dorothea tidlig. Men historien slår tilbake på kvinnedagen. Hans portrett har vært kjent lenge (selv om det etter alt å dømme ikke er ham), men vi har ikke visst om henne. Før nå. Et plutselig oppdukkende ansikt fra fortiden. Du får hilse på Dorothea i den nye utstillingen Det store fallet på Fredriksten i sommer.

Dorothea Fogt, viktig i Halden for 300 år siden, kommer hjem igjen. Foto: Blomqvist Nettauksjon