Erik er museumspedagog på Borgarsyssel i 2018

Erik Castberg Tresselt har ansvar for undervisnings på Borgarsyssel i 2018. Christine Haugsten Ellefsen

Erik Castberg Tresselt har ansvar for undervisnings på Borgarsyssel i 2018. Christine Haugsten Ellefsen

Vil du besøke Borgarsyssel Museum med skoleklassen, SFO-gruppa eller barnehagen din? Ta kan du ta kontakt med museumspedagog  Erik Castberg Tresselt som er vikar for Christine Haugsten Ellefsen i 2018. 

Erik (42) er formidler på Folkenborg museum i Mysen, der han begynte for ett år siden og har en allsidig bakgrunn. Han har vært profilert rocker i bandet «Big Bang» og erfaring fra mellom annet museet Rockheim i Trondheim og Bymuseet i Oslo. Før han kom til Østfoldmuseene jobbet han som lærer i skolen, så han har god innsikt i skolens mål og ønsker, arbeidsmåter og utfordringer.

Erik er kulturhistoriker. Han har grunnfag idèhistorie, litteraturvitenskap og folkloristikk.  Videre har han en master i kulturhistorie med emner i minnekultur, ritualer, kultur- og historieteori samt arkivkunnskap. Masteroppgaven handlet om massemedias fremstilling av den synske Marcello Haugen (1878-1967). Oppgaven belyser blant annet hvordan massemediene forteller sine historier, og hvordan mediebildet har endret seg over tid.  Etter endt master tok han praktisk-pedagogisk utdanning. 

Vi er glade for å ha fått Erik på laget. Han er stort sett på Borgarsyssel torsdager og fredager. Ønsker du en pedagogisk tilrettelagt omvisning på Borgarsyssel, kan du ta kontakt med ham på mail eller telefon.