Utstillingskatalogen "Funkis i Moss - Modernistisk arkitektur i et modernistisk utstillingsrom. Østfoldmuseene 2012

Flott bokanmeldelse av katalogen «funkis i moss»

Fagtidsskriftet ARKITEKTUR N har i nr. 2/2013 gitt en hyggelig omtale av utstillingskatalogen Funkis i Moss – Modernistisk arkitektur i et modernistisk utstillingsrom forfattet av konservator NMF Camilla Gjendem ved Østfoldmuseene – Moss by og industrimuseum.

Katalogen er anmeldt av arkitekturhistoriker Perann Sylvia Stokke som mener den gir en god og pedagogisk innføring i funksjonalismen og hvordan den nye stilen manifisterte seg i småbyen Moss. Katalogen, som er på 72 sider, er rikt illustrert og har et engelsk sammendrag, ga anmelderen lyst til å legge turen innom Møllebyen og se nærmere på det permanente Arkitekturkabinettet og utstillingen om funkisarkitektur i Moss. Stokke etterlyste et kart hvor byggene som vises i utstillingen er avmerket. Museet opplyser at det arbeides med å få dette gjort innen kort tid. Les bokanmeldelsen her