LEGG TIL: Emilstua

Emilstua har sitt navn fra Clas Emil Wallstrøm (1866-1920), den siste brukeren av plassen Trygstad på Vesterøy. Fram til 1851 var Trygstad en husmannsplass. Emilstua er trolig bygd mellom 1853 og 1855 og ble flyttet til Kystmuseet på 1980-tallet. Stua er ei laftet tre-romsstue med forgang, kjøkken og stue. Emil Wallstrøm innvandret fra Sverige i 1890 og giftet seg samme år med Amine Pauline Andersen (1863-1944) fra Trygstad. Emil livnærte seg som smed, stenhogger og gårdbruker og kjøpte allerede i 1891 plassen fra sine svigerforeldre. Han var aktiv i arbeiderbevegelsen og reiste rundt i distriktets stenbrudd som agitator. Han satt senere i herredsstyret i flere perioder som den første sosialdemokraten der.