HISTORIEN OM ØRJEMORDET OG FAMILIEN WANG PÅ ØRJE BRUG

Har du lagt merke til Wanggården på Ørje Brug? Den fine hvite sveitservillaen, ligger helt inntil Ørjeelva under den gamle brua som går inn til Ørje sentrum. I denne historien blir vi nærmere kjent med familien som gården er oppkalt etter, og særlig Karoline Wang som bodde hele sitt liv på Ørje. Artikkelen innledes med historien om et drap.