bensinstasjon, verksted, bygning, flyfoto
Foto av en bensinstasjon fra billedarkivets egen samling. Skråfoto av Tjernes landhandel og bensinstasjon og verksted, Degernes i Rakkestad, mai 1964. Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv. ØFB.2004.00555.

Finn en bensinstasjon

Er du interessert i bil og bensinstasjon? Arkivverket annonserte nylig et bildeslipp på 6oo fotografier av Esso-bensinstasjoner fra hele Norge på sin nettside. I samlingen fins det også bensinstasjoner fra Østfold. Alle bensinstasjonene er ikke stedsidentifisert, derfor inviteres det til en nasjonal dugnad slik at du kan bidra med opplysninger og minner fra akkurat «din» bensinstasjon.

Arkivverket skriver: «Samme hvor du har vokst opp, uansett alder, har du antageligvis et nært forhold til en bensinstasjon. Bensinstasjonene har hatt en enorm betydning for samfunnsutviklingen i Norge, spesielt for de små stedene i distriktene hvor de lå. Stasjonen var knutepunktet i bygda. Det var der folk møttes. Drivstoff betydde mobilitet for befolkningen. Det betydde at traktoren og maskinene til bøndene gikk. Det betydde at fiskeflåten kom seg på havet. De første bensinstasjonene i Norge dukket opp på 1920-tallet, og de dannet etter hvert et nasjonalt nettverk som gjorde det mulig å reise fra Lindesnes til Vardø med bil.»

Fra Østfold er det bilder av 20 bensinstasjoner, de fleste er ikke identifisert. >>>>

Så om du vil bidra til å identifisere dem kan du lese mer om hvordan du gjør det her: >>>>>