FredrikshaldFest 2018. Foto: Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

FredrikshaldFest i bilder

Den første FredrikshaldFest – En annen tid, et annet liv er over. Følg disse fantastiske dagene i bilder.

Følg også Halden Arbeiderblad og Kandusi sin omfattende rapportering fra festen. NRK Østfold var også tilstede.

Vi ønsker å takke alle dere som gjorde FredrikshaldFest mulig. De arrangementene Halden historiske Samlinger sto bak var Tre foredrag med smak, teaterforestillingene Maria Johansdotter og Elskede bror ved Cecilie Jørstad ved siden av åpent i Fredriksten Museum, omvisninger og kammerkonsert på Rød Herregård. Vi takker Halden kommune og Sparebankstiftelsen1 Østfold Akershus som støttet våre arrangementer økonomisk.

FredrikshaldFest var en samarbeid mellom Det norske blåseensemblet, Fredrikshald Borgervæpning, Halden kommune, Halden historiske Samlinger.

Foto alle bilder: Bodil Andersson.