Frøkengården. Foto: http://korshavnvel.wordpress.com/frokengarden/

Frøkengården i Korshavn

Frøkengården. Foto: http://korshavnvel.wordpress.com/frokengarden/

Frøkengården. Foto: http://korshavnvel.wordpress.com/frokengarden/

Gården Søndre Korshavn på Hvaler kalles nå for Frøkengården. Eiendommen var i samme families eie fra 1786 til 1987 og viser hvordan en hvalerfamilie bodde for drøyt hundre år siden. Her er et rikholdig innbo og inventar som beskriver 1800-tallets kystkultur på Hvaler. Våningshuset er et godt eksempel på lokal byggeskikk med opprinnelse fra 1700-tallet og senere utvidelser. Huset står også som et eksempel på en gammel skipperstue. Christian Nielsen Barfod kjøpte gården i 1786. Han var bonde og fisker, men hadde nok også vært til sjøs. Han døde allerede i 1788. Hans sønn, Thomas Christiansen, overtok gården i 1810 etter sin mor og stefar. Han var sjøkaptein, og under Napoleonskrigene satt han to ganger i engelsk krigsfangenskap. Han døde i 1821. Sønnen Søren Thyge Christiansen overtok gården etter sin mor i 1848. Han var også sjøkaptein, i likhet med sin bror Christian Ditlef. Søren Thyges sønner, Thomas og Christian Ditlef, ble også sjøkapteiner, men den sistnevnte trivdes dårlig på sjøen og gikk i land og flyttet til Karlstad i Sverige. Deres fire søstre, Kaia, Charlotte, Therese og Lina, forble boende i Korshavn som ugifte frøkner, og etter dem har gården fått sitt folkelige navn. Sammen med dem bodde også hushjelpen Marie Andersen. Etter søstrenes bortgang, den siste i 1943, brukte etterkommerne i Sverige huset som sommersted fram til 1987. Marie bodde her til 1963.
Plantegning Frøkengården.

Plantegning Frøkengården.

Frøkengården ble bygget ut i flere omganger. I dag framstår den som et eksempel på en gammel skipperstue. Den midtre delen er eldst, men vi vet ikke hvor gammel den er. Den består av kjøkken med et lite kott bak, ei stue og et kammers, det vi i dag kaller kabinettet. I 1787 fortelles det at våningshuset sto til nedfalls. Kanskje dette er restene av dette huset, eller kanskje ble en annen stue flyttet hit fra et annet sted på Hvaler? Opprinnelig var bygningen røstet øst-vest, ikke nord-syd slik som i dag. Den nordlige delen (til venstre), hvor hovedinngangen er, er smalere enn den eldste delen. Det tyder på at denne delen av huset er flyttet hit fra en annen plass. Vi antar at dette har skjedd omkring skiftet i 1810. Bygningen består av inngangsparti med et kammers bak og ei stor finstue mot nord. Bak stua er det bygget på en langsval for å få samme bredde som den eldste delen. Omkring 1890 ble huset bygget på mot sør med en smalere bygningsdel som besto av to rom: Et butikklokale og en gang med trapp opp til loftet og to kammers. Her drev to av søstrene butikk fram til 1918. Stiftelsen Korshavn er opprettet av Hvaler Kulturvernforening/Kystmuseet Hvaler, Fredrikstad Museum, Hvaler kommune og Fortidsminneforeningen avd. Østfold med formål å ta vare på Frøkengården. Østfoldmuseene oppnevner en representant fra Kystmuseet Hvaler og en fra Fredrikstad Museum til stiftelsens styre. Stiftelsen har nå restaurert alle rom i første etasje unntatt den gamle butikken, fornyet det elektriske anlegget, og skal i 2015 male huset utvendig. Midlene til restaureringsarbeidet kommer i stor grad fra venneforeningen, Frøkengårdens Venner, fra fylkeskonservatoren og fra ulike eksterne, private finansieringskilder. Hvaler Hagelag har vært behjelpelig med å rekonstruere og holde i orden hagen. Vil du være med å bidra til restaureringen, ta kontakt med Frøkengårdens Venner på epostadressen nedenfor. Frøkengården er åpen for publikum hver søndag i juli. Ellers etter avtale. For avtale om omvisning, ta kontakt med: