Jacob Conings maleri «Halden sett fra Rød» malt i 1698. Foto: Øyvind Andersen
Jacob Conings maleri «Halden sett fra Rød» malt i 1698. Foto: Øyvind Andersen

Halden sett fra Rød – et tidsbilde over Halden i 1698

Lurer du på hvordan det så ut i Halden i tiden da Karl XII første gang marsjerte inn i byen vår,  i 1716, for nøyaktig 300 år siden i år? Hvordan gikk folk kledd? Hvordan så havna og båtene ut? Hvor mye av byen var utbygd? Eller hvordan så Rød Herregård ut? Jacob Conings maleri «Halden sett fra Rød» malt i 1698 er et fantastisk tidsbilde over Halden nettopp på grunn av sin detaljrikdom. Maleriet kan du ta i nærmere øyesyn i vår krigshistoriske utstilling i Østre kurtine på Fredriksten festning. 

Conings maelri i utstillingen.

Conings maleri er en sentral gjenstand i formidlingen av Haldens historie. (Foto: Lillian Nyborg, Østfoldmuseene).

Conings prospekt over Halden er en uvurderlig kilde til å forstå hvordan byen og omegn så ut på slutten av 1600-tallet. På dette maleriet ser vi også den første kjente fremstillingen av Rød Herregård. I dag henger maleriet i museets krigshistoriske utstilling i Østre kurtine på Fredriksten festning, og er en sentral gjenstand i formidlingen av byens og festningens historie.

Brannen i 1703

Bare fire år etter dette maleriet ble malt, den 11. november 1703 klokken ti på kvelden, oppsto den tredje store bybrannen i Halden. Det fortelles at det var storm den natten, og at brannen varte helt til klokken åtte på morgenen. Mesteparten av bebyggelsen på sydsiden av Tistaelva, som man kan se øverst til høyre i bildet, ble lagt i aske. Hele 114 av de største og flotteste husene brant ned. Igjen sto 102 små stuer hvor arbeidere og strandsittere bodde. Gjenreisningen gikk fort, i løpet av et år. Men bare 13 år senere skulle byen igjen ligge i aske. Denne gangen både nord og syd for elven.

Jacob Coning

Kunstmaleren Jacob Coning var opprinnelig nederlandsk, født i Haag i 1648. Han fikk sin kunstutdannelse i sitt hjemland og dro i 1676 fra Amsterdam til København. Der fikk han bevilling som fri kunstner i 1677 og borgerskap i 1680. Coning hadde flere oppdrag for slottet i København og i 1698-1699 var han i Norge på oppdrag for Christian den 5. for å gjøre studier til malte prospekter fra kongens store Norgesreise i 1685. Prospektene han malte var over Halden, Fredrikstad, Svinesund, Sarpsfossen, Sponviken, Christiania og Akershus.

Sammenliknet med de hollandske landskapsmalerne spiller Coning en mindre rolle i kunsthistorisk sammenheng, men i nordisk sammenheng inntar han en betydelig plass. Nettopp på grunn av sine landskapsmalerier. Conings prospekter har stor kulturhistorisk verdi blant annet på grunn av sine detaljerte skildringer av bygninger og landskap. Kildekritisk sett er det imidlertid viktig å ha i mente at selv om skildringene er detaljerte behøver de nødvendigvis ikke være detaljtro.

Maleriet eies i dag av Oslo Museum, men har vært deponert hos HhS siden 1988, noe museet setter svært stor pris på. Avtalen er nå fornyet og maleriet vil være et viktig element i fornyelsen av den krigshistoriske utstillingen i Østre kurtine i forbindelse med markeringen av Karl XII’s fall i 1718.