Restaureringsarbeidene er begynt. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Restaureringsarbeidene er begynt. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Havesalongen på Rød restaureres

Havesalongen på Rød Herregård får nå sin ansiktsløfting. Men dette er ikke kosmetisk sak, men en helsebringende behandling. Årsaken til at det må en gjennomgripende behandling til, er at det gjennom tid er brukt feil «medisin» for å gjøre pasienten frisk. Selv på våre milde breddegrader kan været være en belastning. Sørvesten med piskende regn, vekslende kulde og mildvær gjør Havesalongen spesielt utsatt.

Utvendig ble nok det «jukset» med materialbruk da tradisjonen og kunnskapen med kalkbruk hadde forsvunnet når hele salongen ble restaurert sist. Likeledes var kunnskapen om riktige (pustende) malingstyper heller ikke til stede den gangen. Og siden fortsatte man den gale ferden. Utvendige pusskader reparert med sement og plastmalinger akselererte skadene – også innvendig på nyrestaurerte marmoreringer.

I august i 2015 kledte vi inn Havesalongen slik at den skulle stå skjermet fra klimatiske påkjenninger. Og nå er vi i gang. Dyktige håndverkere fra Marker, murerfirmaet Haugerud & Vikeby AS og Malermester Studsrud AS har gått sammen om arbeidet.

Tegnet av Schirmer

Havesalongen ble tegnet av arkitekt Heinrich Ernst Schirmer (1814-1887) på oppdrag av Peter Martin Anker (1801-1863). Havesalongen sto ferdig da Peter Anker døde altså i 1863. Bygningen er oppført i nærmest en romansk stil, og var i en periode utstyrt med «snekkergleder» i gavlen mot hagen. Byggematerialene er kalkpusset teglsten utvendig med fuget kvadrer i pussen. Innvendig er den gipspusset og malt med en fantastisk flott marmorering og utstyrt med rikt stukkaturornamenter i gesims og rundt døråpninger og buede nisjer. Havesalongen er i det hele tatt et smykke.

På 1970-tallet ble det utført en gjennomgripende restaurering innvendig da store deler av både marmorering og stukkaturarbeider var ødelagt gjennom flere tiårs forfall. Landets fremste ekspert på marmorering, Limseth fra Riksantikvaren utførte marmoreringen. Stukkaturarbeidene ble utført av et Oslo-firma. Norsk kulturråd finansierte en film om restaureringsarbeidene.

Nå er det bare å se fram til sommeren. En nyrestaurert Havesalong vil pryde både det flotte bygningsanlegget på Rød Herregård og det praktfulle hageanlegget – blant de fineste i Norge!

Plastmaling fjernes utvendig. Foto-Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Plastmaling fjernes utvendig. Foto-Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Havesalongen en vakker sommerdag. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Havesalongen en vakker sommerdag. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Havesalongen innvendig. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Havesalongen innvendig. Foto: Svein Norheim, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger