Ukjent sted. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv ØFB.2017-00246
Ukjent sted. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv ØFB.2017-00246

Hvor er dette? Østfold?

Ukjent sted. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv ØFB.2017-00246

Ukjent sted. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv ØFB.2017-00246

 

Kan dere hjelpe oss med å identifisere dette fotografiet? Det er gitt i gave til Østfold fylkes billedarkiv  fra Asta Tjølsen i Hønefoss.

Oluf Wilhelm Falck-Ytter (1832-1914), byfogd i Sarpsborg, var givers oldefar og tidligere eier av fotografiet. Han var selv en ivrig fotograf, visstnok en av de tidligste amatørfotografene. Dessverre vet vi ikke om han er fotografen. Ettersom han var byfogd i Sarpsborg kan vi kanskje anta at motivet er fra Sarpsborgs omegn, eller kanskje et annet sted i Østfold. Har du informasjon ta kontakt mailto:biledarkivet@arkiv2.ostfoldmuseene.no