I den engelske have. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

I Røds sol og skygge

Som et ledd i sommerens kulturvandringer i Halden var det haveomvisning på Rød på junis nest siste ettermiddag. 35 interesserte møtte frem, og fikk en variert og poengrik runde i det grønne. Inspirert guide var Halden historiske Samlingers egen Kristin Søhoel.

Haven på Rød har det meste i ytterkantene mellom dramatiske og lyriske partier, og flokken fikk med seg varierte inntrykk av en sammensatt 300-årig historie som vi fortsatt nyter godt av. Havevandrerne gikk inn i de ville og skyggefulle partiene under stor tredysterhet i vest, mintes prins Christian August i fjellet og familiene Tank og Anker ved familiegravstedet.

Deretter åpnet det solrike og kultiverte landskapet seg i havens barokke midtparti, poengtert ved den kaprisiøse havepaviljongen (lysthuset) fra 1756. Den lå innbydende og åttekantet, som en sjelden og velkommen både bygning og hendelse. Deretter foldet havens adspredelser seg ytterligere ut: Gjennom en lindetunell, innom en eremitthytte, forbi dammer og en bjørnegrotte.

Det gikk mot slutten i det vi igjen nærmet oss huset, med et crescendo av en åpen havesalong – arkitektene Schirmer og von Hannos marmorerte bløtkakefest midt mellom vinterhave og drivhus. Du som ikke nøyer deg med blomstrende beskrivelse kan oppleve Rødshavens prakt på faste omvisninger i sommer: Kl. 13 og 16 alle dager mellom tirsdag og søndag.

 

 

Rettning nedover. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Rettning nedover. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
I rosehagen. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
I rosehagen. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Bjørnegrotten. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Bjørnegrotten. Foto: James Ronald Archer, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger