I informasjonsbigården kan man trygt se på livet i bikuben og lære om bier og birøkt. Foto: Lillian Nyborg.

Bienes forunderlige verden på Rød Herregård

Søndag den 12. juni åpner et nytt tilbud til de besøkende i haven på Rød Herregård. Da flytter det inn rundt 40.000 bier i den nyetablerte informasjonsbigården nederst i eplehaven. Det høres kanskje skremmende ut, men biene bor i to spesialbygde bikuber som tillater de besøkende å studere bienes samfunn inne i kuben, på nært hold – uten å bli stukket. Bigården er også bygget på en slik måte at man kan obserevere gjennom vinduer på sideveggene hvordan biene flyr inn og ut av kuben, uten å forstyrre dem i arbeidet.

Hensikten med en informasjonsbigård er å sette fokus på bier og betydningen av deres tilstedeværelse i naturen. Bigården er åpen for allmenheten til en hver tid og er selvinstruerende. I tillegg til at man kan se bier i arbeid i kubene kan man lese om bier og birøkt på informasjonsplansjer på veggene. På åpningsdagen kan man ta barna med på en Bisti gjennom haven hvor man kan lære mer om bienes forunderlige verden.

Plasseringen i haven på Rød Herregård er ikke tilfeldig. Parken er svært godt egent for bier med alle de ulike trekkplantene som finnes der, og den besøkes av flere tusen Haldensere og tilreisende hvert år. Prosjektet har kommet til i et samarbeid mellom Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og Halden og Omegn Birøkterlag.

Halden og Omegn Birøkterlag ble etablert i 1913 under navnet Halden og Omegn Binæringsforening. Da var foreningen tredelt og hadde medlemmer som drev med både birøkt, kaninavl og fjærfeavl. Birøktens historie går imidlertid mye lenger tilbake i tid enn dette, og Wilse skriver i sine reiseskildringer gjennom Østfold  om birøkt på Rød allerede på slutten av 1700-tallet. I tiden fremover vil det bli mer fokus på historisk birøkt i forbindelse med de faste hageomvisningene og arrangementer i regi av både museet og birøkterlaget.

Birøktermaske brukt på Idd fra første halvdel av 1800-tallet. ØR 409. Halden historiske Samlinger. Foto: Stein Johnsen.
Birøktermaske brukt på Idd fra første halvdel av 1800-tallet. ØR 409. Halden historiske Samlinger. Foto: Stein Johnsen.