Moss Jernverks arkiv før nedpakkingen. Foto: Bjørn Padøy.

Innvilget støtte fra Norsk Kulturråd

Idag kom den gledelige nyheten at Norsk kulturråd har innvilget støtte til prosjektet «Tilrettelegging-formidling av Moss Jernverks arkiv».

Moss Jernverks arkiv. Foto: Bjørn Padøy.

Moss Jernverks arkiv før nedpakkingen. Foto: Bjørn Padøy.

Støtten er på hele 185 000 kr, et godt resultat da søknaden var på 200 000 kr. Midlene skal brukes til fase 2 i bevaringen av Moss Jernverks arkiv. Arkivet ble sendt til Göteborg for konservering i november 2012, delfinansiert ved forrige utdeling fra kulturrådet som var på 150 000 kr. Les mer om dette her. Nå fortsetter arbeidet med jernverksarkivet fram mot jubileet for Mossekonvensjonen i 2014.
Bjørn Padøy laster budbilen med Moss Jernverks arkiv. Foto: Bjørg Holsvik

Bjørn Padøy laster budbilen med Moss Jernverks arkiv for transport til konservering i Göteborg. Foto: Bjørg Holsvik

Museet er svært glad for bevilgningen og håper å kunne innhente de resterende midlene for å fullføre fase 2 i prosjektet som har en kostnadsramme på 500 000 kr. Tilrettelegging av det gamle og verdifulle industriarkivet for digital formidling er nøkkelen i prosjektet. Arkivet eies av Høegh Eiendom Øst AS etter at de kjøpte Konventionsgården og arkivet ble funnet i kjelleren i bygningen. Det blir deponert hos Moss by- og industrimuseum for bevaring.