Soldater, 1808, foto: Svein Norheim

Kampene ved Halden i 1808

Napoleon seirer i angrepskriger og behersker Europa. England med sin store flåte holder stand.

Høsten 1807 tilbyr England Danmark-Norge allianse hvis de utleverer sin store flåte som var en av de største i Europa. Dette avslås. Britene okkuperer Sjælland, bombarderer København og tar hele flåten på 37 skip samt mindre fartøyer. Danmark-Norge står uten marine. I februar 1808 går russerne inn i Finland, som er en del av Sverige. Danmark erklærer Sverige krig og norsk område trekkes inn i krigen. Prins Christian August, som er norsk stattholder og sjef for hæren, har 9800 mann. I Østfold ligger 3200 mann mellom Fredrikstad og Halden. I tillegg kommer troppene på Fredriksten.

Norske hovedstyrker ligger på Prestebakke, ved Ende og rundt Berby, med utposterte grensevakter. Til Halden innkalles soldater fra blant annet Vestlandet. Soldatenes hverdag er en lang og brutal elendighetsbeskrivelse. Utstyr som klær og mat var en stor mangelvare. Nærkampene var brutale. I Haldendistriktet var det to større kamper – Prestebakke 10. mai og Berby 12. september. Nordover langs grensa var det trefninger blant annet på Toverud, Trangen og Ørje på vårparten 1808.