Borgarsyssel Museum

Å være barn for 150 år siden

I den gammeldagse skolestua ringer læreren med en bjelle i stedet for skoleklokka, vi skriver med kritt i stedet for blyant, lærer utenat og har håndvaskinspeksjon.

Undervisning

Middelalderen i Sarpsborg

I Olavskapellet, på Olavsvollen og ved Nikolaskirken får elevene et innblikk først og fremst den lokale middelalderhistorien, men også bo- og levekår.

Undervisning