Borgarsyssel Museum

Museet på museum

I forbindelse med Borgarsyssel Museums « prosjekt Smia», med nedpakking av utstillinger og magasiner i vårt administrasjonsbygg, kom vi over […]

Samling

Rugkaffe fra krigen

Borgarsyssel Museums samlinger har denne boksen med rugkaffe fra krigen (BrM.05897). Rugkaffe består av brente og malte rugkjerner, og ble brukt som erstatning for vanlig kaffe.

Samling

Evighetskalender

En evighetskalender er en kalendertabell som er gyldig for et langt tidsrom, i dette tilfellet fra 1800 til 1900. Kalenderen er delt opp i flere kolonner, og er rikt dekorert i farger.

Samling