Folkenborg Museum

Høvler, tvinger og bor

Folkenborg museum har mye snekkerverktøy. Disse er innsamlet fra museets begynnelse i 1936 frem til våre dager. Arbeidet med å […]

Gammelt gårdsarbeid

Alle på 6.trinn i Eidsberg kommune kommer til Folkenborg en dag i juni og lærer og opplever hvordan folk levde i gamle dager.

Undervisning

Gamledager for 3. trinn

Elevene får høre om livet i gamledager, blant annet i skolerommet i Narvestadbygningen og i Gutustua. I pausene kan elvene prøve gammeldagse leker som stylter og hesteskokasting.

Undervisning

Fagdag på Folkenborg

Elevene skal planlegge, gjennomføre og presentere en problemorientert undersøkelse ut fra egne spørsmål til et historisk materiale. Museet stiller bibliotek, samlinger og ansatte til rådighet.

Undervisning

Juletradisjoner på Folkenborg

Vi besøker de gamle husene og snakker om gammeldags julefeiring, pynt og mat knyttet til jul, fjøsnissen, og også om litt skumlere ting som Lussi, midtvinter og Åsgårdsreia.

Undervisning