Fredrikstad Museum

Barnevandring i Gamlebyen

Elevene får låne hver sin tresnutehatt og blir med på en vandring i Gamlebyen. De lærer om arkitektur, festningsliv, dyra i byen og generell byhistorie.

Undervisning

Omvisninger Isegran for barn

Isegran er øy med en rik historie langt tilbake i tid. Øya nevnes første gang i islandske annaler fra slutten av 1200-tallet, og er knyttet til adelsmannen og sjørøveren Alv Erlingsson.

Undervisning

Omvisninger på Kongsten Fort for barn

På Kongsten Fort kan barna lære om Fredrikstads historie, militær– og festningshistorie. Omvisningen foregår hovedsakelig utendørs, men det er også mulig å se kasemattene og vaktstuene.

Undervisning

En opplevelsesdag i Gamlebyen

I løpet av denne dagen er elevene både utendørs i Gamlebyen og inne på museet. På torvet i Gamlebyen får de en innføring i byens historie, og blir møtt av en av Gamlebyens slaver fra 1700-tallet.

Undervisning