Halden historiske Samlinger

En arkivskapelse

Denne høsten pågår et omfattende ordningsarbeid i regi av Halden historiske Samlinger. I samarbeid med Kirkevergen og Statsarkivet i Oslo […]