Halden historiske Samlinger

Det med å bruke sosiale medier

Hvordan bruker Østfolds toppledere sosiale medier? Det spørsmålet tar Hanne Lund-Nilsen for seg i masteroppgaven sin. En av lederne som blir en del av studien er Lillian Nyborg, avdelingsdirektør ved Halden historiske Samlinger.