Haldenvassdragets kanalmuseum

Feltkurs i biologi

Bli kjent med dyrelivet i Rødenessjøen! Vi undersøke et ferskvannsøkosystem, og blir kjent med undersøkelsesmetoder, abiotisk miljø og plante-/dyreliv i ferskvann.

Undervisning

Formidling ved museet

Biologi Ved Haldenvassdragets Kanalmuseum utføres det biologisk miljøovervåkning for å sikre vannkvaliteten i Haldenvassdraget. I 2015 lagde vi en informasjonsfilm […]

Utstilling