Kystmuseet Hvaler

Kystkultur

Lær å lage kvisel, snøre, knop og stikk og støp egne blylodd! Fiske, sjøfart og losing har historisk vært den viktigste næringsveien for befolkningen på Hvaler.

Undervisning

Jul på Hvaler i gamle dager

Hvordan feiret man jul på Hvaler i gamle dager? Vi pynter og gjør klart til jul anno 1891. Hvordan feiret stenhoggerne jul? Vi pynter og gjør klar til arbeiderjul anno 1912.

Undervisning

Stenindustrien

Granittindustrien etablerte seg i Østfold på slutten av 1800-tallet, og var lokalisert til kystdistriktene på grunn av nærheten til utskipingsplassene.

Undervisning