Kystmuseet Hvaler

Båter

Av de mindre båtene rommer museets samling en seilsjekte, en elvebåt samt en rekke eker (prammer) av ulik karakter. Av de større båtene er det Hvalerskøyta som utmerker seg

Samling

Hogget i granitt

I Stenbrottet ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården kan man se utstillingen ”Hogget i granitt”. Utstillingen befinner seg i et stenbrott med tilhørende […]

Utstilling

Skolestua

Gamle Brekke skole, som ligger på Kirkøy, ble oppført i 1849 og er trolig Norges eldste bevarte skolebygning. Bygningen står […]

Utstilling

Sjøbua

Det mest påfallende trekket ved kulturlandskapet langs kysten er sjøbuene. I utstillingen er det innredet en sjøbu der en av […]

Utstilling

Stenindustri

Så tidlig som på midten av 1870-tallet fikk folk utenfor Hvaler opp øynene for Hvalers geologi. Det ble startet gruvedrift […]

Utstilling

LEGG TIL: Emilstua

Emilstua har sitt navn fra Clas Emil Wallstrøm (1866-1920), den siste brukeren av plassen Trygstad på Vesterøy. Fram til 1851 […]

Fordypning

Stenbrottet

Ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården – mellom Vesterøy og Spjærøy – ligger et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker. Man begynte å hente [...]
Utstilling

LEGG TIL: Stenbrottet

Ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården – mellom Vesterøy og Spjærøy – ligger et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker. Man begynte å hente […]

Fordypning