Månedens gjenstand

Månedens gjenstand mai 2017: Bikube i halm

Omkring 1900 ble det vanlig med biavl på Hvaler. Det var mange som begynte med dette parallelt med fruktdyrkingen da fruktblomstringen gjorde det mulig å drive med honningproduksjon utover lyngblomstringen. Les mer om biavlingen her..

Samling
Lokomobil fra Munktell. Modell fra 1907. Foto: Erik Tresselt

Månedens gjenstand april 2017: Lokomobil

Det er vel en kjent sak at alle museumsfolk liker gamle ting. Akkurat hva slags gjenstander som får hvert enkelt museumshjerte til å banke litt fortere varierer nok, men felles for de fleste er en fascinasjon for ting som forteller en historie..

Samling