Sarpsborg møter Stiklestad på seminar om olavsarven

17. – 18. mars samlet ansatte fra Borgarsyssel Museum, Sarpsborg kommune og Stiklestad kultursenter for å lære om Olav Haraldsson og arven etter ham i forbindelse med Sarpsborgs tusenårsjubileum. 

De to dagene var svært inspirerende for det videre arbeidet i jubileumsåret, og museet er veldig glade for å ha styrket den gode relasjonen mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Sarpsborg.

Slik lød programmet for seminaret:

Dag 1

  • Borgarsyssel Museum presenterer sitt jubileumsprogram med fokus på middelalderbyen Borg og Olavsarven, og sin nye jubileumsutstilling som skal åpne i formidlingsbygget Olavs hall 29.juli 2016.Ved jubileumskoordinator Ingvild Hasle og utstillingens kurator Hege Beate Lindemark.
  • Et arkeologisk blikk på byoppkomst i Norge i sen vikingtid og tidlig middelalder.Molaug vil snakke om byoppkomster basert på topografi og landskap, og ikke minst kunnskap fra arkeologiske utgravninger. Aktuelle stikkord blir eksempelvis tomteparseller, bebyggelse, datering, utseende og beliggenhet av kirker, kongsgårder og borger. De større norske middelalderbyene dekkes, og det blir også en kikk på vikingtidens «byer»/emporier.Ved NIKU-forsker og arkeolog Petter Molaug.Spørsmålsrunde/kort diskusjon etter foredraget.
  • Omvisning i St. Nikolas kirkeruin og ved Olavsvollen ved konservator Mona Beate B. Vattekar
  • «Gjær og besvær: Olav Haraldsson i Sarpsborg»                                                                                                                                      Hva betyr det når kongene grunnlegger byer i middelalderen? Hva gjør kongen der, og hva gjør folk med ham? Orning vil diskutere bygrunnleggelser som ledd i kongenes maktutøvelse i overgangsperioden mellom vikingtid og middelalder, da både kongens makt og byenes funksjoner forandret seg avgjørende.Ved professor i historie ved UiO og tidligere direktør ved Borgarsyssel Museum Hans Jacob Orning.
  • Kl. 19.00 Åpent foredrag ved Hans Jacob Orning i Wegnerbrakka for publikum.

Dag 2

  • Sarpsborg kommune presenterer satsningsområder innen kultur og historie i jubileumsåret og fremover.Ved leder for Olavsdagene Guro Elise Berg
  • Veien frem mot 2030 – Stiklestad Nasjonale Kultursenters ambisjoner og satsningsområder frem mot nasjonaljubileet. Ved direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter Turid Hofstad
  • Sanctus og symbol i tusen år – et sveip gjennom Olav Haraldssons politiske rolle etter slaget på Stiklestad. Ved fagsjef og førstekonservator ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter Heidi Anett Øvergård Beistad
  • Diskusjon: Kan det bli for mye Olav? I Sarpsborg har Olavsnavnet heftet ved mangt og mye. Hvilke konsekvenser har det for formidling og troverdighet at det stadig velges. Navnedebatten rundt Olavs hall er et godt eksempel.

Seminaret er arrangert av Borgarsyssel Museum ved Ingvild Hasle i samarbeid med Sarpsborg kommune ved Guro Elise Berg og Stiklestad Nasjonale Kultursenter ved Heidi Anett Øvergård Beistad.