Låven på Kystmuseet får nytt tak. Foto: Kathrine Sandstrøm.
Låven på Kystmuseet får nytt tak. Foto: Kathrine Sandstrøm.

Låven på Kystmuseet får nytt tak

Låven på Kystmuseet Hvaler, som huser museets utstillinger, får endelig nytt tak. Det var problemer med både råteskader og lekkasje i det gamle taket. Dette er meget uheldig med tanke på utstillingene og museets gjenstander som befinner seg på låven. Når regnet stod på som verst måtte det settes ut bøtter som fanget opp regnvannet.

Det legges ny papp, lekter og sløyfer og det kommer nye takrenner. Den gamle takstenen legges tilbake på plass, og ødelagt sten erstattes med ny. Det er Nilsen bygg på Vesterøy som utfører arbeidet. Morten Bjerknes fra Østfoldmuseenes driftsavdeling leder prosjektet. Omleggingen av taket koster i underkant av kr. 500.00,-.

Gjenstandene på låven er pakket inn og pakket vekk under byggeprosessen, slik at låven og utstillingene holder stengt i denne perioden. Vi benytter denne anledningen til å revitalisere utstillingene. Kanskje på tide vil noen si, da disse har stått oppe siden låven ble åpnet som museumsbygning i 1990. Vi er i gang med planleggingen av utstillingsarbeidet og ønsker velkommen til nyåpning av låven og utstillingene sommersesongen 2018.

Nilsen bygg fra Vesterøy legger om taket på låven. Foto: Kathrine Sandstrøm.