Mossevisp produsert ved Jeløy Stansefabrikk på 1950-60-tallet. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.
Mossevisp produsert ved Jeløy Stansefabrikk på 1950-60-tallet. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.

Månedens gjenstand – The Magic Beater fra Jeløy

Mangt et kjøkkentøy har rullet ut fra samlebåndene i Moss. Gjennom 1900-tallet ble det produsert kasseroller, kakebokser, konserveringsglass og potetskrellere til både norske og utenlandske kjøkken. Månedens gjenstand stiller seg i rekken. The Magic Beater, eller Tryllevispen omsatt til norsk, var et «must» for den moderne husmor, men ble etter hvert erstattet av elektriske håndmiksere.  

Historien om Tryllevispen forteller om et produkt som slo så godt an at de fleste som er oppvokst etter krigen har et forhold til den. Den forteller også om hvilke synergier som kan springe ut av eksisterende industri, og at krisetid kan stimulere til nye etableringer, innovative produkter og ny økonomisk vekst.

Jeløy Stansefabrikk AS ble etablert i 1938 i Edvard Munchs gate 6 av Karl Fredrik Hansen. I hans tidligere karriere var han verksmester ved Christiania Staal – & Jernvarefabrik A/S i Christiania. Karl Fredrik Hansen var dyktig, så da Petter Fredrik Rosenvinge i 1914 etablerte seg i Værftsgata 10 i Moss, begynte han etter hvert der. Den nye fabrikken fikk tilnavnet Låsen, da hovedproduktene var låser som ble solgt under varemerket VING.

Familien Hansen. Bak fra venstre: Fredrik, Knut, Rolf og Arne. Framme Karl Fredrik og Helga med sønnen Harry i midten. Arne arbeidet ikke i familiebedriften. Han utdannet seg til treskjærer virket som det. Foto utlånt av Rune Hansen / Moss by- og industrimuseum.

Familien Hansen. Bak fra venstre: Fredrik, Knut, Rolf og Arne. Framme: Karl Fredrik og Helga med sønnen Harry i midten. Arne arbeidet ikke i familiebedriften. Han utdannet seg til treskjærer virket som det. Foto utlånt av Rune Hansen / Repro: Moss by- og industrimuseum.

Låsen var en solid arbeidsplass, og Karl Fredrik var verksmester der i hele 20 år før han bestemte seg for å starte opp for seg selv. 1930-årene bød på en del utfordringer. Arbeidsledigheten var høy, og Karl Fredrik hadde hele fem sønner som trengte arbeid. I tillegg så han at flere av industribedriftene i byen hadde et behov for spesiallagde komponenter til sine produkter og maskiner. Han etablerte da sin egen stansefabrikk sammen med fire av sønnene: Knut, Harry, Rolf og Fredrik. I starten var det en liten familiedrift, men etter hvert ble det ansatt flere arbeidere. Bedriften var underleverandør til flere bedrifter i byen som Moss Verft, Il-O-Van og Brødrene Brynildsen (BB).

Tryllevispen ble utviklet rett etter krigen, antagelig i 1946, og bedriften hadde verdenspatent på den i hele 20 år. Samme år ble deler av produksjonen, inkludert den magiske vispen, flyttet til en stor brakke på Værlebrygga. De nye lokalene lå strategisk til, og fabrikkens motoriserte trehjuling kjørte visper i tusentall til jernbanen som fraktet dem videre til oppkjøpere i inn- og utland.

Tryllevispen var praktisk å ha på kjøkkenet. Den trengte ikke strøm. At den ble skrudd fast i bordkanten, sørget for at den var stabil når man sveivet i håndtaket som fikk vispene til å gå rundt. Den konkave utformingen i båndene på selve vispen pisket fløte og egg raskt om til en luftig masse. Produktet hadde sin storhetstid fra 1946 til midten av 60-tallet, og på det meste ble det produsert 50.000 visper i året. Jeløy Stansefabrikk AS sysselsatte på det meste nær 40 mann, og av disse arbeidet mellom 30 og 35 mann i produksjonen av visper. Et behov for større lokaler meldte seg, og i 1963 flyttet brødrene produksjonen inn i nye lokaler i Rabekkgata, og fabrikken fikk navnet JE-STA-FA A/S. Fra og med nå ble forniklingsarbeidet utført av nabobedriften, Lindbloms Metallvarefabrikk.

Det var også et marked for Tryllevispen utenfor Europa. Særlig populær var den i land som var sent ute med å bygge ut det elektriske strømnettet. Blant annet ble det eksportert store mengder med tryllevisper til Sør-Afrika på 1960-tallet. Etter hvert som det ble mer og mer vanlig med elektriske håndmiksere, sank etterspørselen etter tryllevispen, og på slutten av 1960-tallet ble produksjonen nedlagt. JE-STA-FA A/S fortsatte som underleverandør av metallkomponenter til industribedrifter. Helt slutt var det likevel ikke for produksjonen av visper, da bedriften en stund leverte stativ og visper til en elektrisk håndmikser av det utenlandske merket Spinner. I 1976 ble JE-STA-FA A/S kjøpt opp av Th. Kristiansen.

Emballasje til en tidlig variant av tryllevispen forteller at den ble produsert ved Jeløy Stansefabrikk AS og markedsført som «The Magic Beater. The ideal weel beater». Engelsk tekst og svingende fonter gir assosiasjoner til The American Dream og et hint om en ambisjon om å nå et større utenlandsk marked. Illustrasjonen på pakningen er tidstypisk sett i lys av etterkrigstidens tradisjonelle kjønnsrollemønster – Mor og datter i harmonisk arbeid på kjøkkenet – assistert av The Magic Beater. Foto: Trine Gjøsund / Moss by- og industrimuseum.