Det blomstrer på Rød nok en gang. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

«Nä, nu blommar det»

«Nä, nu blommar det», sier svenskene. Da tenker de muligens ikke akkurat på våren. Men endelig. Det begynner å blomstre i hagen på Rød. Endelig.

Velkommen.