Når tomheten senker seg?

Som et ledd i å få bedre oversikt over samlingene og orden i egne rekker har Halden historiske Samlinger denne vinteren og våren hatt utgravinger i Gartnerboligen på Rød, der det gjennom tidene har lagret seg mye spennende. Dette er nå i hovedsak fordelt til sine respektive magasiner for bedre oppfølging og gjennomgang.

Flere fine funn er en god indikasjon på hvor viktig det er med fysisk oppbevaring som førstestadium. Etter at noen tonn er gjennomgått og den første forbauselsen har lagt seg, bygger kunnskapen seg opp, sakte men sikkert. Vi kommer tilbake når vi har gått ett eller flere skritt videre i forståelses- og bevaringsstigen.

Mellom horror vacui og ryddighet under full kontroll er det et gap som av og til kan synes uoverstigelig i vår bransje. For de spesielt interesserte kan vi avsløre at det etter noen måneders arbeid viste seg at også de gjennomgåtte rommene faktisk hadde både gulv og vegger.

Det ene bildet viser en typisk tungt offer, hvor representanter fra Halden Flyttebyrå & Vareekspress sier farvel til utgåtte arkivskap, der det historiske innholdet selvsagt for lengst var tatt hånd om på profesjonelt vis. Det andre en fornøyd flyttegjeng som verken skaper seg eller skuffer. Det tredje en av opptil flere fulle museumsbiler med haldenhistorie på vei til en bedre tilværelse.

Eldre og utgått bruksmateriell er ofret på søppelbergets alter, mens gjenbruks- og delingsguden er flittig tilbedt så sant kontakt er oppnådd. Det eneste vi ikke fant var de saltede peanøttene. Og når sant skal sies heller ikke gartneren.