Ny formidlingsfilm om tømmerfløting

Sagbruksvirksomhet og trelastutskipning var i før-industriell tid, Østfolds viktigste sysselsetning. Det gav vekst og økonomisk oppblomstring. I siste halvdel av 1800-tallet var det også blant Østfolds byer at man fant noen av landets viktigeste utførselshavner for trelast.

Haldenvassdraget ble benyttet til tømmerfløting i ca. 500 år, frem til 1982. Her har det også vært regulær skipstrafikk. Fra de rike skogsområdene i Nes, Sør-Odal og Eidskog, ble tømmer fraktet i retning Fredrikshald. Også fra Vest-Värmland, Dalsland, Rømskog og Vingertraktene, kom det tømmer som ble fraktet samme vei.

Ved Haldenvassdragets Kanalmuseum har vi nylig laget en formidlingsfilm som tar for seg denne viktige delen av vår historie, med særlig vekt på den komplekse logistikken. Vi har tatt for oss vassdraget som ferdsels- og fløtningsvei i perioden 1824 – 1982, med utgangspunkt i to viktige kilder. Det ene er Fløtningsforeningens kart fra jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, som nylig har blitt digitalisert. I 1959 ble det laget en dokumentasjonsfilm i anledning Fløtningsforeningens 100-års jubileum. Denne filmen ble laget av Per Opsahl og fløtningsinspektør Tore Paulsen-Ness. Sistnevnte bidrar også på museets film, nå nærmere 60 år senere.

Vi håper filmen vil oppmuntre publikum til å ta turen til Ørje i sommersesongen, for å se filmen i storformat, se vår utstilling og de flotte kulturminnene i og ved Haldenkanalen.