Rovfugl fra skogen (Foto: D. Nævdal)

Nytt i utstillingen på Haldenvassdragets Kanalmuseum

Dyr og fugler etterlater seg mange forskjellige typer av spor, for eksempel spisespor, beitespor, ekskrementer, gulpeboller og fotspor. I mange tilfeller er sporene så typiske at en enkelt kan bestemme hvilken art eller artsgruppe som har lagd sporene.

På Haldenvassdragets Kanalmuseum kan du teste dine kunnskaper og lære mer om hva som kjennetegner at et dyr eller en fugl har besøkt et sted.

Midt i utstillingen har vi plassert en «kronglefuru», hvor blant annet en hønsehauk har slått seg ned på stammen, med sitt bytte. Dette er et flott øyeblikksbilde fra naturen med spennende elementer som fanger interessen til naturinteresserte i alle aldersgrupper. I skuffene under treet, er det samlet en rekke sportegn med spørsmål om hvordan disse tegnene har oppstått.

Velkommen til en spennende stund blant naturens hemmeligheter..

Let etter sportegn i skuffene (Foto: D. Nævdal)

Let etter sportegn i skuffene (Foto: D. Nævdal)

Rovfugl fra skogen (Foto: D. Nævdal)

Rovfugl fra skogen (Foto: D. Nævdal)

Ikke greit å være nøtteskrike på Haldenvassdragets Kanalmuseum (Foto: D. Nævdal)

Ikke greit å være nøtteskrike på Haldenvassdragets Kanalmuseum (Foto: D. Nævdal)