– Olav var brutal, men ikke noe verre enn andre

I mildt sagt passende omgivelser, med Olav den Hellige tittende ned fra søylen sin, holdt historiker og forfatter Tore Skeie et svært interessant foredrag om Borgs grunnlegger, Olav Haraldsson.

– Det finnes knapt noen annen konge som er gjenstand for så mange forestillinger og kanskje også fordommer, som Olav Haraldsson, forteller Skeie.

Skeie jobber for tiden med en bok som tar for seg Olav Haraldssons person og posisjon i sin samtid. Ved å se på både norske og utenlandske kilder som beskriver Olavs verden og samtid, jobber Skeie frem en Olavsfortelling med nye perspektiver.

– Olav blir ofte fremstilt som en særlig brutal og voldelig konge, og det var han også, men dette må sees i lys av den tiden han levde i. Han var ikke noe verre enn andre, og vold og brutalitet var en rasjonell måte å styre på i land som manglet et velfungerende statsapparat og styringssett.

I underkant av 40 historieinteresserte sjeler møtte opp for å få meg seg foredraget. Torsdag 3. november kan du igjen fordype deg i en Olavsfortelling, denne gangen sammen med middelalderarkeolog Øystein Ekroll som skal fortelle om St. Olav som konge og kristus-lik helgen.