Skriftserie nr. 10: "Kvinder, politik og stemmerett" til salgs i våre museumsbutikker.

Østfoldmuseenes skriftserie nr. 10 – Kvinder, politik og stemmerett

Kvinder, politik og stemmerett – Hvaler Arbeiderpartis kvindeforening, av Kathrine Sandstrøm Skriftserie nr. 10  er nå til salgs. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene og koster kr. 50,-. Gjengitt under er forordet i heftet.

I 2013 feiret vi i Norge at det er 100 år siden alminnelig stemmerett for kvinner ble innført. Forut for denne seieren lå en lang og motsetningfylt kamp, drevet frem av sterke kvinner. Ikke alle kvinner så på stemmerett som en ønsket og nødvendig rettighet, for da som nå fantes det ulikt syn på kvinnenes posisjon i samfunnet. At stemmerett er en selvfølgelig, demokratisk rettighet for alle, tar vi for gitt i Norge i dag, men det er fremdeles ikke slik for alle kvinner. Mange steder i verden pågår den samme kampen for opplagte rettigheter for kvinner fremdeles. Kathrine Sandstrøm skriver i denne arikkelen om hvordan Hvaler Arbeiderpartis Kvindeforening, stiftet i 1909, engasjerte seg i kampen for kvinners rettigheter. Stifterne var kvinner fra Spjærøy, alle gift med svenske stenhuggere. Historien handler om en kamp som var like mye klassekamp som kvinnekamp. Medlemmene sto ikke i noe motsetningsforhold til mennene, på mange måter kjempet de den samme kampen som dem for å oppnå rettferdighet og bedre betingelser i samfunnet. Men kvinnene erkjente at de trengte skolering og kunnskap og samlet seg derfor i en egen forening hvor mye av tiden gikk med til å lære mer om arbeiderbevegelsens sosialistiske idegrunnlag og om hvordan man skulle arbeide politisk. Vi får også innblikk i de motsetningsfylte forholdene mellom arbeiderkvinnene og kvinnene i Spjærøy Misjonsforening. Mellom disse foreningene var det et markant skille i holdningen til kvinnenes plass i samfunnet, og det interessante er at diskusjonen foregikk i avisspaltene gjennom en rekke innlegg både i Fredriksstad Blad og i Smaalenenes Socialdemokrat. Det sterke engasjementet til kvinnene på Spjærøy er en interessant fortelling om et lite samfunn i utvikling, et samhold som gav styrke til å kjempe for demokratiske rettigheter og er et godt bidrag til fortellingen om norske kvinners lange vei til stemmeurnene. Vi benytter anledningen til å takke for bidrag som gjorde denne utgivelsen mulig fra: – Fredrikstad – Moss AOF – Borge Rør AS – Østfold fylkeskommune – Hvaler kommune – Hvaler Kulturvernforening