Østfoldmuseenes skriftserie nr. 3, Eventyret om Thea og Andrew Foss

Østfoldmuseenes skriftserie nr. 3 forteller den spennende, og i Norge nesten ukjente, emigrasjonshistorien om Thea og Andrew Foss. Paret utvandret til USA tidlig på 1880-tallet og la der grunnlaget for det som i dag er et moderne, verdensomspennende slepebåtfirma, Foss Maritime Company.

Familien Foss er ikke lenger eiere i firmaet, men historien om det arbeidsomme, kreative og modige ekteparet Foss lever videre. Ved siden av å være gründere med stort pågangsmot huskes de også for sin idealistiske innstilling, sin iver etter å tilpasse seg sitt nye hjemlans og sin hjelpsomhet overfor andre immigranter som trengte hjelp i en vanskelig oppstartsfase. Fortellingen tegner et bilde av en svært driftig kvinne. Thea Foss la grunnlaget for firmaet gjennom sine første forsiktige oppkjøp av gamle robåter, som hun gav noen malingstrøk og solgte videre med fortjeneste. Det er den klassiske fortellingen om driftige mennesker som startet med to tomme hender, og som i mulighetenes land USA klarte å arbeide seg opp til stor velstand. De lyktes. Også i dag, 130 år senre, er verden full av mennesker som bærer på den samme drømmen – drømmen om et bedre liv enn det de er født inn i. Historien er forfattet av Marius Hellerud.

Heftet kan kjøpes i våre museumsbutikker eller ved å rette bestilling til postmottak@arkiv2.ostfoldmuseene.no. Pris er kr. 50,-.

Skriftserie nr. 3, "Eventyret om Thea og Andrew Foss.

Skriftserie nr. 3, «Eventyret om Thea og Andrew Foss.