Østfoldmuseenes skriftserie nr. 7, Veien mot Mossekonvensjonen UTSOLGT

Publikasjonen «Veien mot Mossekonvensjonen» er et bidrag til Grunnlovsjubileet 2014 i Østfold. Østfold har en svært rik 1814-historie. 1814 kan leses som et tredelt drama. Andre akt spilles i stor grad ut om sommeren i Østfold.

Det var i Østfold den korte krigen mellom Sverige og Norge foregikk, og det var i Østfold partene sluttet våpenhvilen og den politiske avtalen, Mossekonvensjonen, som pekte fram mot de siste forhandlingene mellom Sverige og Norge høsten 1814. Publikasjonene kaster lys over prosessen som ledet fram til Mossekonvensjonen 14. august 1814. Dette var en prosess med flere aktører og flere utviklingsforløp. I sentrum for begivenhetene står de to lederne, den svenske kronprinsen Karl Johan og den norske kongen, Christian Frederik. I dette heftet er det først og fremst Christian Frederik som står i sentrum. Sammen med publikasjonen «Konventionsgaarden på Moss verk» er denne publikasjonen et resultat av dokumentasjons- og formidlingsprosjektet Konventionsgaarden 2014, et samarbeidsprosjekt mellom Moss kommune, Østfold fylkeskommune, Höegh Eiendom Øst AS og Østfoldmuseene – Moss by- og industrimuseum. Prosjektet startet i september 2011 og ble avsluttet 1. novmeber 2012. Historiker Åsmund Svendsen har vært prosjektleder, mens Berit Kolden, Moss kommune, Yngvar Sommerstad, Höegh Eiendom Øst AS, Morten Skadsem og Camilla Gjendem, Moss by- og industrimuseum har utgjort styringsgruppen. Fra september 2012 erstattet Torill Wyller Morten Skadsem i stryingsgruppen. Vi er svært glad for det arbeidet Åsmund Svendsen har utført som et bidrag til 1814-historien i Østfold!

Heftet kan kjøpes i våre museumsbutikker eller ved å rette en bestilling til postmottak@arkiv2.ostfoldmuseene.no. Pris er kr. 50,-. (NB!  Svært få utgaver igjen)

Skriftserie nr. 7, "Veien mot Mossekonvensjonen"

Skriftserie nr. 7, «Veien mot Mossekonvensjonen»