Skriftserie nr. 9: O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT til salgs i våre museumsbutikker.

Østfoldmuseenes skriftserie nr. 9, O. Sørensen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT

Skriftserie nr. ni er nå til salgs. Heftet kan kjøpes ved samtlige museer i Østfoldmuseene og koster kr. 100,-. Gjengitt under er forordet i heftet.

For ikke mer enn tre generasjoner siden var hesten allestedsnærværende og det viktigste transportmiddelet for folk og varer, og hestekunnskap var nesten allemannseie. I dag er kunnskap om dette emnet i ferd med å forsvinne, og nedarvet kunnskap og erfaring er mangelvare. Det er derfor viktig at de som kan mye om hestedrevne kjøretøy, tar pennen fatt og deler sin kunnskap med publikum. Hest og kjørekultur er nå en hobby og en lidenskapelig interesse for mange, og stadig flere finner glede i hestens fascinerende verden og ønsker å lære mer om dette. Bjørn Høie er museumsbestyrer på Folkenborg museum i Eidsberg. Han har både praktisk kunnskap om og evne til å formidle historien om hest og vogn i Norge. Som en direkte følge av denne interessen har museet en stor samling med hestevogner, en av landets største.

Skal samlingen kunne formidles og brukes i forskningssammenheng i årene fremover, er det viktig at kunnskap om emnet spres og overføres til nye generasjoner. Vognfabrikant Ole Sørensen (1831-1908) var født i Råde i Østfold. Han er den eneste som har kunnet smykkes seg med tittelen KGL. HOF-VOGNFABRIKANT. Ved hans vognfabrikk i Christiania ble blant annet kroningsvognen fra 1906 bygget. Bjørn Høie har ønsket å srkive historien om Sørensens vognproduksjon. Det viste seg ikke å være sp enkelt, for det finnes nesten ikke bevarte kilder etter virksomheten, og forfatteren har måttet anvende sine praktiske kunnskaper om vognenes konstruksjon og utførelse for å sette sammen historien.

Heftet om vognfabrikanten O. Sørensen er nr. 9 i Østfoldmuseenes skriftserie og inneholder i tillegg til historien om vognfabrikasjonen en fyldig katalogdel over utvalgte kjøretøyer fra vognfabrikkene Sørensen og Kløvstad, Kløvstad & Søn og O. Sørensen. Bjørn Høie ble kontaktet av det Kongelige norske slott da de skulle starte arbeidet med registrering av sine hestevogner i forbindelse med utstillingen «Den kongelige reise». Han hadde den nødvendige kunnskapen for å kunne bistå med å gjennomføre en forsvarlig registrering av den omfattende samlingen. Ingeborg Lønning, Eline M. Størseth og Han HAug fra De kongelige samlinger har gitt forfatteren tilgang til kildemateriale fra Det kongelige slott. Erik Wolff og Daniel Klykken har bidratt med kildemateriale fra vognfabrikasjonen til Sørensen og Kløvstad. Arild Orgland har bidratt med arkivet etter vognmann Carl M. Olsen. En stor takk til dem alle! Stor takk også til Per Ivar Langhelle for kjøretøyfaglige innspill og engelsk oversettelse.