Paller på plass i det nyoppussede magasinet i Tistedalen, foto: Vidar Krogh Kristiansen

Pall på pall

Biltransport med gjenstander klar til avgang fra Borgarsyssel Museum, foto: Randa Arntzen

Biltransport med gjenstander klar til avgang fra Borgarsyssel Museum, foto: Randa Arntzen

I dag kunne vi notere at 61 paller og 50 større kolli har reist fra Borgarsyssel Museum til Halden. Denne uka og neste vil i alt 186 paller bli fraktet avgårde til nyoppussa magasin i Tistedalen.
Paller på plass i det nyoppussede magasinet i Tistedalen, foto: Vidar Krogh Kristiansen

Paller på plass i det nyoppussede magasinet i Tistedalen, foto: Vidar Krogh Kristiansen

Etter å ha pakket siden i sommer er det en lettelse å se den store transporten gå. Mange gjenstander har alt kommet til det nye Fellesmagasinet på Trollull. Selv om disse siste gjenstandene må mellomlagres og gjennomgå ytterligere registrering i Halden før de kan komme til Mysen, er det med lett hjerte vi sender dem fra oss. Vi vet at samlingen får det mye bedre nå, og vi har aldri hatt så god oversikt og orden noen gang.
Irene Sandstad og Hilde Serine Krogstad, foto: Mona Beate Buckholm Vattekar

Irene Sandstad og Hilde Serine Krogstad, foto: Mona Beate Buckholm Vattekar

Det er en imponerende logistikk som ligger bak denne operasjonen, og det er mange som har bidratt. Samlingsansvarlig Mona Beate Buckholm Vattekar har i samarbeid med teknisk konservator Randa Arntzen utarbeidet rutiner for gjenstandshåndteringen, ledet pakkingen og laget systemer for loggføring av transporten. Stor fleksibilitet og bistand fra magasinforvalter Line Kjølberg og lederen for fellesmagasinet Trollull, Siri Eriksen Gjems, har gjort prosessen smidig og bidratt til at vi har kunnet ta gode faglige vurderinger underveis. Østfoldmuseenes egen registreringsgruppe som er satt sammen av konservatorer fra våre ulike avdelinger, har ytt praktisk bistand i flyttesjauen.
Sven Søderberg må lage egne trekasser til alle de største og skjøreste gjenstandene, her pakker han standur, foto: Randa Arntzen

Sven Søderberg må lage egne trekasser til alle de største og skjøreste gjenstandene, her pakker han standur, foto: Randa Arntzen

God planlegging er ikke alt. Sven Søderberg har hatt en finger med i alle deler av prosjektet. Han har selv snekret alle transportkasser, tilrettelagt alle operasjoner og selv tatt de fleste tunge løfta. Vi er imponert over innsatsen. Irene Sandstad og Vidar Krogh Kristiansen har til sammen pakket så mange museumsgjenstander at de trolig vil drømme om dem i mange måneder framover. Uten Irene og Vidar hadde vi pakket lenge ennå!
Irene Sandstad og Vidar Krog Kristiansen monterer karmer på paller, foto: Randa Arntzen

Irene Sandstad og Vidar Krog Kristiansen monterer karmer på paller, foto: Randa Arntzen

Hilde Serine Krogstad har i tillegg til å pakke gjenstander hatt et spesielt ansvar for å gå gjennom alt av undervisningsmateriell og rekvisitter, Siw Hege Nordgård har flyttet dagligarkiver, Ivar Slåen har demontert reoler og nå pakker han ned museets bibliotek sammen med Mali Gundersen. Giske Westby har hatt ansvar for alle privatarkivene som har fått ny midlertidig plassering. Nå kaster de sammen med Einar Gundersen, Trine Bråten, Christine Lande, Tore og Eva seg inn i siste innspurt for å rydde klart til arbeiderne som overtar bygget 1. mars.
Administrasjonsbygget ved Borgarsyssel Museum

Administrasjonsbygget ved Borgarsyssel Museum, foto: Roderick Ewart / Østfold fylkes billedarkiv

Vi er veldig fornøyd med første fase av operasjon Smia. Når vi flytter inn i nyoppussede lokaler starter vi på fase to. Da skal vi sammen med administrasjonen i Østfoldmuseene og Østfold fylkes billedarkiv bygge opp et forsterket og spennende museumsfaglig miljø for framtida! Hjertelig takk til alle sammen!