Pressemelding: Viktige bidrag til restaurering av Ode til lyset ved Storedal kultursenter

Lydskulpturen Ode til lyset på Storedal kultursenter er av nasjonal betydning. Den ble til på initiativ fra den kjente synshemmede musikeren, forfatteren og ildsjel for de funksjonshemmedes sak, Erling Stordahl, og er et kombinert verk av billedhugger Arnold Haukeland og komponisten Arne Norheim fra 1968. Etter mange år trenger den sårt opprustning, og gjennom fylkeskommunale- og kommunale midler og rause gaver fra Sparebank1 stiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen DNB, kan arbeidet endelig settes i gang.

Ode til lyset er helt sentral i anlegget på Storedal kultursenter som ble grunnlagt i 1970. Erling Stordahl ville vise at det alltid går en vei til lyset for oss uavhengig av funksjonsevne, og skulpturen forestiller to mennesker som står tett sammen og strekker armene opp mot sola. Skulpturen er 19,5 meter høy og er utstyrt med lydutstyr som spiller musikk påvirket av lyset fra sola.
Det er en komplisert og dyr operasjon å skulle restaurere lydskulpturen, og vi er ikke helt i mål med finansieringen ennå. Med Østfold fylkeskommunes bevilgning på kr 500 000,-, Sarpsborg kommunes bevilgning på kr 200 000,-, Sparebank1 stiftelsen Haldens bidrag på 200 000,-, og nå sist Sparebankstiftelsen DNBs bidrag på kr 200 000,-, settes arbeidet likevel i gang. Storedal kultursenter og Østfoldmuseene er svært takknemlige og lettet, og gleder oss til å sette prosjektet i gang i sommer. Tusen takk til alle som har gjort dette mulig. Østfoldmuseene ved direktør Hege Hauge Tofte, mottar gaven fra Sparebankstiftelsen DNB i bankens filial i Sarpsborg 31.5. kl 08.15.

Ode til lyset av Arnold Haukeland. Foto: Kjartan Abel Nilsen

For ytterligere opplysninger eller praktisk informasjon ang. denne pressesaken – ta kontakt med:
Direktør i Østfoldmuseene, Hege Hauge Tofte, Epost: hegtof@arkiv2.ostfoldmuseene.no. Mobil: 90 46 42 84