Vollgata 8 har fått nytt glass i vindu som nå kittes.

Rehabiliteringsarbeider pågår for fullt på Borgarsyssel Museum

NRK Østfold laget mandag denne uken en tv-reportasje som ble vist som tv-nyhetsinnslag både i NRK Distriktsnyhetene og i Dagsrevyen,  og som omhandlet byggingen av nye Olavs hall og tårn versus manglende vedlikehold av de kulturhistoriske bygningene på området.

Da NRK Østfold var på museets område for å lage reportasjen pågikk det en rekke rehabliteringsarbeider som vi er overrasket over at journalisten av ulike årsaker ikke fikk med seg. For på museets område er det nå nesten umulig å passere en rekke av bygningene uten å snuble i sikkerhetsgjerder, stillaser og stiger, det ligger kledningsplank i stabler og det er redskaper  og folk i arbeide overalt.

Jeg tok meg en runde på museets område idag.  Vår driftsgruppe bestående av 4 snekkere, 1 innleid snekker, 1 maler og 1 altmulig-medarbeider er akkurat nå (kl 13:10) i full sving med følgende arbeidsoppgaver:

  1. Støping av ny ringmur rundt Lagården. Se egen nettsak om dette omfattende arbeidet.
  2. Skifting og maling av spesialkledning på to vegger på Aarslandsstuas uthus/lagård. (1 1/4 tomms underliggere og 1 1/4 tomms bakbord og påliggere).
  3. Rehabilitering av pipa på selve Aarslandsstua
  4. På «Doktorboligen» har sørveggen fått ny kledning, nytt vindu er på vei inn på samme vegg –  og de øvrige veggene huset males.
  5. Vollgata 8 som ble flyttet inn på museets område bak Olavskapellet får ny spesiallaget kledning (der det trengs å skiftes)  og det har i dag blitt satt inn nye vinduer som blir kittet.
  6. Vollgata 12  som også ble flyttet innpå museets område bak Olavskapellet får ny spesiallaget kledning og skal males.
  7. Gjerdet rundt museets friluftsområde repareres. Enkelte ødelagte og råtne planker skiftes ut.

Mye av rehabiliteringen ble påbegynt så fort frosten tillot denne type arbeider og man er på ingen måte ferdig. Det gjenstår fortsatt en god del oppgaver, men innen 29. juli skal veldig mye være gjort.

St. Olavs vold
Det er også søknader på gang og planer for hvordan man skal redde St.Olavs vold. Det arbeidet er på ingen måte gitt opp, og vi håper å komme i mål med dette også så fort Olavs hall er åpnet og tatt i bruk. I mellomtiden pågår arbeidet for fullt på museet.

Investeringsmidler ikke til fritt bruk
Vi ønsker også nok en gang å poengtere at øremerkede investeringsmidler fra Kulturdepartementet ikke kan omdisponeres til bygningsvedlikehold. Dette har Østfoldmuseene hatt en egen avklaringsrunde med departementet på. Det vil si at det å bruke 45 millioner kroner som Østfoldmuseene fikk for å bygge Olavs hall på rehabilitering av de kulturhistoriske bygningene isteden, ikke er mulig. Mottatte midler må da tilbakeføres og kommende overføringer stoppes dersom prosjekt finansiert på denne måten ikke blir gjennomført.

Helårsåpent museum vil kunne gi økte inntekter
Det at Borgarsyssel museum snart vil ha et helårsåpent, nytt og stort formidlingsbygg som Olavs hall blir, der det kan lages både faste og skiftende utstillinger, vil gi museet mulighet til å øke sin omsetning med tanke på økt besøkt og dermed økt billettsalg.  Det å holde åpent  50 uker i året (i stedet for 8 uker som museet har hatt de siste årene), det å kunne ha en større museumsbutikk og bedre kafé,  vil kunne gi museet økt omsetning på sikt. Økte egeninntekter vil gi museet bedre økonomi og dermed mulighet for å ivareta og vedlikeholde bygninger, samlinger og friluftsområde på en enda bedre måte.

Med andre ord  – vi håper at byens befolkning vil bli begeistret og forundret over alt det fine som nå skjer, at museet vil gjøre publikum stolte av sin by og 1000-årige byhistorie.

(Tekst og alle bilder i nettsaken: Hilde Marthinsen, markedssjef Østfoldmuseene)