Overvåket av dyr som fugl og bjørn driver Tove Moen med vårrengjøringen på Rød Herregård. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger

Rengjøring som er helt spesiell

Det er ikke akkurat en helt vanlig husvask renholder Tove Moen holder på med i hovedhuset på Rød Herregård hvert år. Det er ikke mange av oss som, når våren kommer, klatrer på høye stiger for å pusse en lysekrone lagd av elghorn.

Men så er Rød en skikkelig herskapelig bolig, så noe blir litt annerledes. Det er heller ikke alle hus som skal bli gjord ren før en sesongåpning som denne herregården skal vært år.

Det finnes en antikvarisk rettledning for hvordan rengjøringen på Rød skal foregå. Noen av gjenstandene har best av å bli håndtert minst mulig. Ander skal ikke håndteres i det hele tatt. For eksempel skal alle fuglene som finnes på hyller og i taket i hallen ikke flyttes på særlig ofte. Det er brukt arsenikk når de ble stoppet ut og den kan bli spredt ut i luften hvis fuglene håndteres.

Støvsuget bøker

Dette året er siste gangen Tove Moen tar seg av dette store vårprosjektet. I sommer er tiden kommet for at hun skal å gå av med pensjon. Det gir litt ekstra jobb denne gangen. Hver dag lager hun notater om hva hun driver med, for å få huset i stand. I disse notatene blir det redegjort for de tingene som er blitt gjort i år, og hva som kan vente til et annet år. Og kolbene på alle våpnene i våpensamlingen i hallen blir ikke oljet dette året, for det ble gjort i fjor. Isteden har alle bøkene i biblioteket blitt støvsuget i år. Det tok noen dager.

– Jeg kan ikke si akkurat hvor mange timer det tar, sier Tove. Jeg begynner i februar og fortsetter ut våren. Jeg tar rom for rom til hele huset er rent.

Med årene har Tove utviklet mange smarte spesialløsninger for hvordan de spesielle gjenstandene og krikene og krokene i huset holdes i stand. På en snor over vinduene henger gardiner som ikke skal støves ned når gulvet blir rengjort. Hun har lært hvor stigen skal stå for best å nå inn i alle kroker.

En fantastisk jobb

Jobben som renholder og litt sånn ekstra vaktmester på Rød er fantastisk, mener Tove. Selv om det finnes noen ting i jobben som er tunge:

– Det verste – det er all vindusvasken, sier Tove.

At det å vaske vinduer er litt slitsomt kjenner nok mesteparten av oss igjen hjemmefra.

I hallen på Rød finnes fugler hele veien opp i taket. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Med en lang kost er det mulig for Tove Moen å drive med rengjøring av den helt spesielle lysekronen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger
Bjørn.
Det er ikke alle som har en bjørn som overvåker vårrengjøringen vår.. Det har renholder på Rød Herregård. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger