Rød Herregård. Foto: Espen Nordenhaug
Rød Herregård i Halden sett oven ifra. Vognremissen er fløyen som ligger bak og til venstre i bildet. (Foto: Espen Nordenhaug, Østfoldmuseene) - Lisens: Creative Commons License

Rød får pengegave til Vognremissen fra Stiftelsen UNI

Rød Herregård i Halden har fra før omlagt taket på selve  hovedbygningen herregården, og nå har de fått midler til omlegging av taket på Vognremissen. Vognremissene ble oppført på slutten av 1800-tallet, og er senere sammenføyd med drivhuset. Vognremissen innholder idag en vognutstilling, stallmesterboligen og den gamle stallen.

Stiftelsen UNI har gitt Halden historiske Samlinger 200.000 kr til dette arbeidet, og disse midlene,  sammen med midler tidligere gitt fra andre aktører og støttespillere, vil de mest sannsynlig gjøre museet i stand til å  utføre hele jobben. Planen er å starte opp allerede til våren.

Direktør Gunn Mona Ekornes uttalte i går til Halden Arbeiderblad angående pengegaven: «- Det er veldig fint å se at vi har så gode støttespillere, som også ønsker å bevare viktige kulturminner. Vi føler oss veldig heldige og optimistiske, og skal sette i gang med restaureringen til våren.»

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.