Rosehagen på Rød: Barbara Werner, Vidar Kristiansen, Line Kjølberg, Ingvar Spikkeland, Marta Boguta, Lillian Nyborg, Agata Pietryk og Kristin Søhoel, foto: Andreas Skauen Pedersen

Royal Lazienki Museum interessert i Østfoldmuseenes hager

Ansatte ved Royal Lazienski Museum i Warszawa besøkte Østfoldmuseene over tre dager forrige uke. Temaet for studiebesøket var vedlikehold og formidling av historiske hager. Besøket legger et godt grunnlag for fremtidig kunnskapsutveksling om utviklingsmetoder for Østfoldmuseenes historiske hager og parkanlegg.

Tirsdag 23. januar startet vi med en omvisning i den vinterkledde Rødsparken på Rød Herregård. Etter omvisningen ble det diskutert ulike aspekter ved temaet historiske hager, utfordringene knyttet til vedlikehold, og hvordan man bør jobbe med langsiktige utviklingsplaner for hage- og parkanleggene våre.

Barbara Werner, ekspert på historiske hager og sjefsgartner for den 264 dekar store parken knyttet til Royal Lazienku Museum, hadde mange nyttige innspill i diskusjonen, og påpekte at mange av problemstillingene ved våre respektive museer viser seg å være sammenfallende. Det ble lagt stor vekt på viktigheten av godt kildegrunnlag.

Dagen på Rød Herregård ble avsluttet med en diskusjon rundt våre historiske teatre og eventuelle fremtidige samarbeidsprosjekt, blant annet knyttet til Fredrikshalds Teaters historiske kulissesamling. Fra Østfoldmuseene var det deltagere fra fire avdelinger denne dagen.

Onsdag 24. januar var studiebesøkets andre dag, og ble avholdt på Elingaard Herregård. Dagen startet med en omvisning ute i parkanlegget, etterfulgt av en gjennomgang av aktiviteter og arrangementer knyttet til herregården.

Torsdag 25. januar kom gjestene til Borgarsyssel Museum der de fikk en omvisning i det tradisjonelle friluftsmuseet med mange ulike hageelementer. Den polske delegasjonen fikk også se Olavs hall og den nye utstillingen Tusen rike år. Vi snakket litt om utfordringene med å skulle modernisere og videreutvikle og innlemme det gamle i det nye, skape autentiske miljøer og viktigheten av å velge hvilke historier vi ønsker å fortelle. Nye klimaendringer og begrensede ressurser til vedlikehold og skjøtsel ble berørt.

Dette EEA-støttede prosjektet fordrer gjensidig utveksling av kunnskap og utvikling mellom de samarbeidende museene i Polen og Norge som munner ut i et konkret arrangement eller utstilling. Derfor drar fire av Østfoldmuseenes ansatte; Line Kjølberg, Tove Thøgersen, Andreas Pedersen og Lillian Nyborg, til Warzawa den 13. mars. Det legges opp til en tredagers workshop også der, hvor temaet knyttet til historiske hager vil fortsette.

Polsk besøk på Borgarsyssel Museum: Gunn Mona Ekornes, Barbara Werner, Agata Pietrzyk, Hege Hauge Tofte og Marta Boguta, foto: Christine Ellefsen

Barbara har invitert oss til sin avdeling, hvor vi jobber konkret med metoder for langsiktige utviklingsplaner for våre historiske hageanlegg. Agata Pietrzyk og Marta Boguta vil fokusere på ulike formidlingsmetoder, knyttet til både teater og hage. I løpet av disse dagene skal vi også bestemme et konkret prosjekt vi skal samarbeide om, knyttet til temaene vi har jobbet med i løpet av disse studieturene. Vi gleder oss til fortsettelsen.